Tandem.hu
Tudatos Tandemugrók Oldala

A tandemugrás és a zuhant idő kapcsolata.

Written by  Sziklai Zsolt vasárnap, 12 március 2017
Objektív összehasonlítása a különböző magasságokról történő tandemugrás szolgáltatásoknak.

A tanulmány célja, összefüggést keresni a különböző magasságokból történő tandemugrások és a szolgáltatás objektív árképzése között.

Az elmúlt években nagyon népszerű lett az ejtőernyőzésnek azon területe, ahol a laikusok ki tudják próbálni a zuhanás élményét. A tandemugrás lehetőséget biztosít minimális ejtőernyős ismeretek mellett átélni a szabadesés által nyújtott leírhatatlan érzést. A tandemugráshoz kell egy képzett ejtőernyős tandempilóta és kell egy bátor jelentkező. Az ejtőernyős tandempilótákat úgy képezték ki, hogy minden esetben biztonságosan le tudja hozni a vállalkozó szellemű embereket. Tehát a felkészítése a tandemugrónak kimondottan csak az elvárt viselkedésre összpontosít. A cél, hogy jól érezze magát a tandemugró és biztonságban érjenek földet. Célként lehetne még megfogalmazni az etikus magatartását is a tandemcsapatoknak.

Szükség van egy objektív összehasonlításra, hogy a tandemugrók ki tudják védeni, a nem etikus viselkedéseket, reklámokat, üzleti praktikákat. A tanulmánynak nem célja felsorolni a nem etikus módszereket, inkább a másik oldalról közelíti meg a probléma feltárását.

Milyen paraméterek szükségesek a tudatos döntés meghozatalához?
A különböző magasságokból történő ugrásokat hogyan lehet összehasonlítani?

Az ejtőernyős ugrások összehasonlításának alapja a zuhant idő. Tévhit, hogy a magasságok közötti viszony megegyezik a zuhant idők közötti viszonnyal, másként megfogalmazva, a magasságok aránya, nem egyezik meg a zuhant idők arányával. Tehát hibás elgondolás, hogy egy 4000 méteres ugrás helyett végrehajtott 2000 méteres ugrás esetén, a zuhant idő felére fog csökkenni! Nem felére, ötödére fog csökkenni!

Nézzünk egy példát:

A tandempilótának előírt nyitási magasság 1500 méter. Ezt a magasságot kötelezően be kell tartania a tandempilótának, hogy a biztonságos tandemugrásról beszélhessünk. Nemzetközi tapasztalatok és az tandemernyő paraméterei alapján elfogadott nyitási magasság. Tehát vegyük ezt állandó értéknek.

Egy másik értéket is figyelembe kell venni, ez pedig a zuhanás kezdeti szakasza. A kiugrástól gyorsul a zuhanó tandem utas sebesség, mindaddig míg ez a gyorsulás megszűnik és közel állandó sebességgel folytatódik az út lefelé. Az ejtőernyőzésben ezt a "lebegési" állapotot kritikus sebességnek hívják. Ez a sebesség körülbelül 200 kilométer/óra (körülbelül 55 méter/másodperc). Ezt az állandó sebességet körülbelül 10-12 másodperc alatt éri el a zuhanó test. Ezzel a sebességgel lehet számolni, amikor ki szeretnék számítani a zuhanás idejét. Természetesen az ugrás kezdeti szakaszában lassabban zuhanunk mint 200 km/óra, ezért pontosan nem tudjuk kiszámítani a zuhanás idejét. De ami állandó, az, hogy a kezdeti szakasz mindegyik ugrásnál azonos, ezért ezt a számításból el is lehet hagyni, az objektív összehasonlítást nem befolyásolja.

Ezek alapján:

  • 4000 méteres ugrás esetén, figyelembe véve a nyitási magasságot, 2500 métert zuhan a tandem utas.
  • 2000 méteres ugrás esetén, figyelembe véve a nyitási magasságot, 500 métert zuhan a tandem utas.

Míg a két magasság közötti viszony 0,5-szeres (vagy másik oldalról megközelítve 2-szeres), addig a zuhant időben 0,2-szeres (5-szörös) különbség van. Máshogyan megfogalmazva, az ugrási magasságok között kétszeres különbség van, addig a zuhant idők között ötszörös!

Táblázatba foglalva a leggyakoribb ugrási magasságokat látható, hogyan alakul az összefüggés a magasság és a zuhant idő között.


Kék színnel vannak ábrázolva a valós értékek és piros színnel a hibás elképzelésből várt értékek.

Azt a következtetést lehet levonni a diagramból, hogy minél alacsonyabbra megyünk ugrani, annál nagyobbat tévedünk a zuhant idővel kapcsolatban.

Miért fontos a zuhant idő?

A tandemugrások nagyon nagy százalékában (99%-ában) kiegészítésként a tandem utasok vásárolnak videózást is. A felvétel hosszát meghatározza a zuhanás ideje. A végeredményként elkészített vágott anyag minősége nagymértékben függ a használható felvétel hosszától. Ezért törekedni kell a zuhanási idő maximalizálására.

Hogyan használhatóak fel ezek az eredmények a szolgáltatások összehasonlításához?

A tandemugrás ára általában 45.000 Ft (2010-es adat). Ezért az összegért 4000 méterről van lehetőség tandemugrást végrehajtani. Az alábbi táblázat felhasználva, az előző eredményeket, számszerűsíti a szolgáltatás értékét különböző magasságokból történő tandemugrásoknál.

Meg kell említeni az 1500 méteres ugrást. Bár az objektív árképzés alapján 0 Ft-ot ér, de azért vegyük figyelembe, hogy van sétarepülés, van kiugrás a gépből és van ereszkedés az ejtőernyővel. Többet ér, mint 0 Ft, de a tandemugrás objektív megközelítésében 0 másodperc zuhanás történik. A szubjektív szempontoknál lehetne figyelembe venni a repülés, a kiugrás, az ereszkedés értékét. Kinek mennyit ér. Ezt a szélsőértéket tandemrepülésnek lehetne nevezni és kivételként kezelni. A matematika ismeri ezt a fogalmat, gondoljunk a törtek nevezőjében lehetséges értékként megjelenő nulla értékre. Nincs értelme, ki kell zárni.

Az objektív árképzésnél nem lehet figyelembe venni a tényleges költségeket, ezért ezeken az értékeken nem lehet tandemugrásokat veszteségmentesen végrehajtani!

Milyen objektív szempont módosíthatja még a fenti táblázatban található árakat?

A tandemugrás árának elfogadásánál nem lehet kihagyni az utazási költségeket. Általában a nagygépes üzemek Budapesttől mérve messzebb vannak, mint a kisgépes üzemek. Ez magyarországi sajátosság, az ellenőrzött (TMA) légtér miatt van.

Példa az eredmények felhasználására:

Egy ugrózóna Budapesttől 50 km-re van és 3000 méterről van lehetőség ugrani. 3000 méteres ugráshoz tartozó objektív ár 27.000 Ft, ehhez hozzáadódik az útiköltség 2.800 Ft. Összköltsége körülbelül 30.000 Ft.

Egy másik ugrózóna Budapesttől 200 km-re van és 4000 méterről van lehetőség ott ugrani. 4000 méteres ugráshoz tartozó objektív ár 45.000 Ft, ehhez hozzáadódik az útiköltség 11.200 Ft. Összköltsége körülbelül 56.000 Ft.

Hasonlítsuk össze a kapott eredményeket, az objektív összehasonlításhoz kiszámított zuhanási időkkel.

A 3000 méteres kisgépes üzem viszonyszáma kiszámolható, ha a 30.000 Ft-ot elosztjuk a 27 másodperccel. Ennek eredményeként megkapjuk, hogy 1 másodperces zuhanás 1.111 Ft-ba kerül.

A 4000 méteres kisgépes üzem viszonyszáma kiszámolható, ha a 56.000 Ft-ot elosztjuk a 45 másodperccel. Ennek eredményeként megkapjuk, hogy 1 másodperces zuhanás 1.244 Ft-ba kerül.

Ez az eredmény, ha így alakulnának a tandemugrás árak, a 3000 méteres üzem javára billentenék az objektív eredményünket.

Kutakodva kerestem a példához nagyon hasonlító ugróterületet és megnéztem az áraikat. 36.000 Ft-ba kerül egy 3000 méteres tandemugrás náluk. Tehát ha 36.000 Ft-hoz hozzáadjuk a 2.800 Ft-os üzemanyag költséget és elosztjuk a zuhant idővel a következő eredményt kapjuk. Egy másodperc zuhanás 1.437 Ft-ba kerül.

Szorozzuk ezt vissza 45 másodperccel, hogy össze tudjuk hasonlítani a 4000 méteres árral. Az ugrás ára körülbelül 64.500 Ft! A különbség számottevő körülbelül 19.500 Ft!

Levonhatjuk az objektív következtetést, érdemes minél magasabbról ugrani! Az alacsonyabb ugrás relatíve drágább és súlyos másodpercektől fosztják meg a tandem utasokat, a szolgáltatás igénybevételekor. Az elkészült filmes anyag, az ugrásról, kevesebb hasznos felvételből merít.

Mikor éri meg alacsonyabbról ugrani?

Szubjektív szempont lehet, "az idő pénz" figyelembe vétele. Ha valakinek kevesebb ideje van élete legnagyobb élményére, akkor az idő tényezőt beárazva, olyan eredményre is juthat, hogy jobb neki egy közelebbi, alacsonyabb tandemugrás is.

További szubjektív szempontokat lehet felsorolni, amivel magyarázni lehet az alacsonyabb magasságokról történő ugrásokat. Egy következő tanulmányomban megpróbálom összegyűjteni az összes szubjektív szempontot és kialakítani egy programot, amit segít választani az objektív és szubjektív pontok mentén.

© 2017 Tandem.hu
Készítette: tarhely.hu